Çocuklarda Görülen Psikolojik Problemler Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Anne babalar çocuklarının sosyal ve fiziksel olarak gelişimlerini takip etmesi kadar zihinsel sağlığını da ciddiye almalı ve yaşadıkları ruhsal değişimleri, psikolojik sorunları ve sergiledikleri davranış problemlerini dikkatle takip etmeliyiz. Bazen çocuklukta yaşanan bir psikolojik problemin, yetişkinlik çağı boyunca kişinin hayatını etkileyeceğini, bazı zihinsel hastalıkların erken belirtilerinin çocukluk çağında ortaya çıktığını unutmamalıyız. Ancak her şeyden önce çocuğumuzun zihinsel sağlığını korumak için bu konuda bilgili ve bilinçli olmalıyız. Çocuklarda görülen psikolojik problemler hakkında anne babalar olarak bilmemiz gerekenleri bu yazımızda bir araya getirdik.

– Çocukların yaş gruplarının dörtte birinde zihinsel bozukluklara rastlanabilmektedir.

– Çocukluk çağlarında en sık rastlanan zihinsel bozukluklar; kaygı bozuklukları, depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur. Genel kaygı bozukluğu, ayrılma kaygısı gibi sorunlar da gözlenebilir.

– Gelişimsel ve psikotik bozukluklar çocuklarda daha az rastlanan zihinsel sorunlardır. Ancak bu sorunlar çocukların tüm hayatını etkileyebilmektedir.

– Çocuklarda görülen zihinsel bozuklukların ilk belirtileri; okuldaki performansın düşmesi, sürekli sıkılma, karın ağrıları, yetişkinlerde de rastlanan iştah ve uyku sorunları, aşırı uyku ve yeme ya da tam tersine çok az uyku ve yemek yeme, kabuslar ve uyurgezerlik olarak sıralanabilir.

– Çocuğun zorluk yaşadığının, psikolojik sorunları olduğunun bir başka işareti de çocuğun yaşından küçükmüş gibi davranmaya başlamasıdır. Yatağı ıslatma, parmak emme, bebek konuşması, öfke nöbetleri, anne-babaya fazla bağlı olma, bırakmayı reddetme gibi davranışlar

– Özellikle ergenlerde görülen bir başka belirti ise çocuğun riskli ve tehlikeli davranışlar göstermesi
– Çocukların yaşamış olduğu zihinsel bozuklukların nedenleri ile birlikte psikolojik, biyolojik çevresel nedenler olabilir.

– Çocuğun sahip olduğu kişilik özellikleri, düşük özgüven, mükemmeliyetçilik, kendini çaresiz hissetmek gibi nedenler olarak sıralanabilir.